Reaģenti

Kā reaģenti vienmēr pārdošanā:

Sāls

Zilie graudiņi (KmnO4)

IronOut  atdzelžošanas līdzeklis